Gescheiden ouders omgangsregeling coronavirus

Onder gescheiden ouders met een omgangsregeling voor hun kind leven zorgen over besmettingsgevaar met het coronavirus. Zij vragen zich af wat de gevolgen zijn voor de omgang met hun kind als één van de ouders ziek wordt. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

Sommige families misbruiken het coronavirus om de omgang met kinderen tussen ex-partners tegen te houden. Ook komt het voor dat het virus wordt gebruikt om te voorkomen dat de gezinsvoogd een bezoek brengt aan het gezin. Hiernaast zijn er soms complexe situaties waarin in het ene gezin kinderen zijn die tot een risicogroep behoren en van wie de (stief)ouders een vitaal beroep hebben. Als een kind van gescheiden ouders het weekend in dit gezin doorbrengt, kan hij het coronavirus op de andere gezinsleden overbrengen, met alle gevolgen van dien.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid onderzoekt gezondheid gezin

Een woordvoerder van het Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid geeft aan dat ze niet willen dat besmetting wordt overgedragen op andere gezinnen: "Daarom willen wij zeker weten hoe het er voor staat met de gezondheid van het gezin en kind om verspreiding te voorkomen." Hiervoor raadpleegt het Regiecentrum soms de GGD of de huisarts voor medische informatie en advies. 

Door: Nationale Zorggids