Verlenging aangepaste werkwijze Kinderbescherming

De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) altijd door. Ook de onderzoeken gaan door. Het kabinet heeft op 21 april aangegeven dat er een verruiming komt van een aantal van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit zijn vooral aanpassingen voor kinderen en jongeren op gebied van onderwijs en sport, een belangrijke versoepeling voor kinderen en gezinnen die door het thuisblijven onder druk staan. Dit meldt de Raad voor de Kinderbescherming.

De eerder afkondigde basismaatregelen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en de hygiënemaatregelen worden verlengd. Dit betekent dat de Raad blijft werken volgens de werkwijze die we al hanteren. Als medewerkers contact met gezinnen hebben, dan zijn dat medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben. 

Dit is de werkwijze van de Kinderbescherming

  • Werkzaamheden en onderzoeken gaan door.
  • Alle contacten met cliënten worden voor zover mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. Er wordt gezorgd voor passend contact (maatwerk). Met de cliënt bespreekt de Raad welk contact mogelijk, wenselijk of noodzakelijk is.
  • Zijn kinderen direct in gevaar? Dan treedt de RvdK op. Bij spoedzaken bij kinderen met gezondheidsklachten werken ze samen met de GGD en andere medische diensten. Ook hebben ze nauw overleg met ketenpartners en politie.
  • De RvdK doet de komende periode zijn onderzoeken telefonisch of via beeldbellen, tenzij de omstandigheden in een specifiek raadsonderzoek dit niet mogelijk maken. Deze methodes zijn afgestemd met de beroepsverenigingen en in overeenstemming met onze juridische kaders.

Taakstraffen tijdelijk gestopt

Minister Dekker heeft besloten dat de werk- en leerstraffen tijdelijk stoppen vanaf 16 maart. Dit omdat jongeren op veel projecten niet meer worden toegelaten en de veiligheid en gezondheid van jongeren op projecten niet meer kan worden gewaarborgd. De leerstraffen worden zoveel mogelijk uitgevoerd via leren op afstand.

Rechtszaken: bij urgente zaken

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten. Urgente zaken gaan door. Dit zijn ook rechtszaken die kinderen aangaan. Hier is de RvdK van op de hoogte en bij betrokken.

Voorbereiden openen locaties

Ondertussen is de Raad voor de Kinderbescherming bezig met de voorbereidingen om de locaties gedeeltelijk open te stellen om cliënten te kunnen spreken. Ook bekijken ze hoe ze zelf weer kunnen werken op de locaties.

Door: Nationale Zorggids