Amsterdam introduceert time-out woning voor gezinnen
Amsterdamse gezinnen waar de spanningen te hoog dreigen op te lopen, kunnen sinds kort gebruikmaken van een speciale time-out woning. In die woning kunnen gezinsleden even afstand nemen van elkaar en weer op adem komen. Zo kunnen escalaties worden voorkomen en blijft de situatie veilig voor het hele gezin. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.
 
De time-out woning is een initiatief van Stichting Saaam, Woningstichting Rochdale, Jeugdbescherming, politie, stadsdeel Nieuw West en Blijf Groep. Zij merkten dat gezinnen die het toch al moeilijk hadden, door de coronamaatregelen met nog meer stress en spanningen te maken kregen. Het bieden van een time-out plek kan dan direct hulp en verlichting bieden.
 
De betrokken organisaties realiseren zich dat de huidige omstandigheden niet normaal zijn, en vragen om iets extra’s te doen naast de gangbare manier van werken.
 

Time-out woning voor gezinshulp in coronatijd

Het doel van de time-out woning is preventief. De woning is dan ook bedoeld voor Amsterdammers die niet in aanmerking komen voor opvang of beschermd wonen, maar wel tijdelijk een time-out plek nodig hebben. Stichting Saaam en Jeugdbescherming Amsterdam kunnen hiervoor gezinnen aandragen, waarna in gezamenlijkheid wordt bepaald of de time-out woning passend is.  Het verblijf in de woning is tijdelijk. Gezinsleden kunnen enkele dagen van de woning gebruikmaken.
 
De woning is beschikbaar zolang de 'blijf thuis'-maatregelen van kracht zijn, vooralsnog tot 1 september. Mogelijk komt er binnenkort nog een tweede woning bij.
 
Door: Nationale Zorggids