Nederland telt naar schatting vijftien 'homogenezers'

In Nederland zijn naar schatting vijftien personen of organisaties actief die therapieën aanbieden om homoseksualiteit te 'genezen'. Dat blijkt uit onderzoek dat minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Tweede Kamer had de minister om het onderzoek gevraagd. Kamerleden van onder meer VVD, D66, PvdA en GroenLinks vrezen dat met name kwetsbare jongeren in strenge geloofsgemeenschappen aan dergelijke 'therapieën' worden blootgesteld. Een meerderheid wil pogingen tot homogenezing strafbaar stellen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met name in sommige orthodox-christelijke geloofsgemeenschappen veel druk ervaren om niet-heteroseksuele gevoelens te onderdrukken. In sommige gevallen wordt homoseksualiteit zelfs gezien als 'het kwade' en 'demonen' waarvan zij bevrijd moeten worden.

Intimiderende situaties

Mensen die sessies met zelfverklaarde homogenezers hebben ondergaan, spreken volgens de onderzoekers van zeer indringende en intimiderende situaties. "Degenen die dit hebben meegemaakt, hebben hier schadelijke gevolgen van ondervonden." Uit de gesprekken met ervaringsdeskundigen blijkt wel dat de meesten deze zogenoemde conversietherapieën op eigen initiatief hebben ondergaan.

"Dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voorkomt, staat nu onomstotelijk vast", reageert de homobelangenorganisatie COC. "Ook staat vast hoe ernstig de gevolgen zijn voor mensen die er het slachtoffer van worden. Het is nu aan de politiek om dit soort praktijken direct te verbieden."

De onderzoekers zijn nog bezig om aanbevelingen en mogelijke maatregelen op papier te zetten. Deze tweede fase van het onderzoek wordt naar verwachting eind deze maand afgerond, daarna komt het kabinet met een inhoudelijke reactie.

Door: ANP