Vraagtekens wet kinderopvangtoeslagaffaire

De financiële regeling die in de maak is voor de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, roept veel vragen op bij de Tweede Kamer. Zo is er kritiek op het feit dat de Belastingdienst, die zelf fouten maakte, nu gaat beoordelen wie recht heeft op de financiële regeling. Ook is er de roep om mensen die onterecht van Opzet/Grove schuld zijn beschuldigd, automatisch de compensatie toe te kennen. Dit meldt de NOS.

SP-Kamerlid Leijten leverde veel kritiek op de gang van zaken omdat de Belastingdienst zelf gaat onderzoeken of er fouten zijn gemaakt en beoordeelt wie er recht heeft op de compensatie: "Dus de dienst die het jarenlang verkeerd heeft gedaan, moet dan zeggen: hallo, ik geef mezelf een rode kaart." Hierop zei Van Huffelen dat niet dezelfde mensen dit gaan aanpakken en dat het belangrijk is om het vertrouwen weer te herstellen.

'Automatisch compensatie bij onterechte predicaat Opzet/Grove schuld'

Dinsdag werd bekend dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen het mogelijk maakt dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, die onterecht het predicaat Opzet/Grove schuld kregen, in aanmerking kunnen komen voor een nog op te stellen financiële regeling. Hiervoor wordt de vangnetbepaling die nu voorligt in de Tweede Kamer, uitgebreid. Desondanks vindt Leijten dat deze mensen automatisch al in aanmerking zouden moeten komen: "Als je bent aangepakt onder die noemer, moet je compensatie kunnen krijgen", zei het Kamerlid. "Als dit niet wordt geregeld, is het moeilijk voor de SP om in te stemmen met de wet."

Ook hebben Kamerleden kritiek op het feit dat ouders zelf contact op moeten nemen met de Belastingdienst. Nijboer van de PvdA wil dat er een deadline wordt gesteld zodat mensen op die datum weten waar ze aan toe zijn. Van Huffelen hoopt volgende week te kunnen afronden. Ze wil in juli werken aan de wet voor de financiële regeling.

Door: Nationale Zorggids