Meer geld voor kwetsbare wijken

Burgemeesters van de vier grootste steden en elf middelgrote gemeenten willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie, onder wie Femke Halsema (Amsterdam) en Emile Roemer (Heerlen), maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente.

Dinsdag overhandigen ze het manifest Kom op voor kwetsbare gebieden aan onder anderen ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). Ze willen dat het kabinet meer investeringen in onderwijs, schuldhulp, werkbegeleiding en veiligheid mogelijk maakt.

De ondertekenaars waarschuwen dat problemen voor bewoners van kwetsbare wijken zich snel kunnen opstapelen. Het gaat dan onder meer om leerachterstanden, schulden en werkloosheid. "Als bestuurders van de steden zien wij dit met grote zorg gebeuren", schrijven de ondertekenaars. "Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken."

Ze willen daarom samen met het kabinet "alles op alles" zetten om de schade te herstellen. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in de samenleving groter wordt", aldus de burgemeesters.

Door: ANP