Onderzoek programma Tijd voor Toontje
De meeste kind-doelen van het programma Tijd voor Toontje worden behaald. Dat blijkt uit onderzoek van Blijf Groep naar de effectiviteit van dit programma voor kinderen en hun moeders in de opvang. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.
Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het doel is om de gevolgen van huiselijk geweld bij de kinderen - die getuige dan wel slachtoffer zijn geweest van het geweld - te voorkomen en/of te verminderen.
 

Ervaringen programma Tijd voor Toontje

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers fysieke en emotionele veiligheid ervaren in het programma. Ook leren ze over het belang van fijne dingen doen en veilig boos zijn en leren om emoties te reguleren en veilig grenzen aan te geven. Als belemmerende factoren worden genoemd: de lage opkomst, te weinig training en supervisie voor professionals en de moeilijkheid als de deelnemers een andere taal spreken.
 
Of de doelen die het programma heeft met betrekking tot de loyaliteit van kinderen naar hun ouders behaald zijn, is niet te zeggen. De respondenten hadden daar verschillende ervaringen mee. Ook met betrekking tot de doelen voor moeders kunnen vraagtekens geplaatst worden of het thema loyaliteit en het thema over de invloed van huiselijk geweld op hun kinderen goed is overgekomen.
 
Door: Nationale Zorggids