Normal_smartphone_jongeren_kinderen_telefoon

Veel kinderen en jongeren met corona vertonen slechts milde symptomen. Dit betekent echter niet dat zij het virus niet flink kunnen verspreiden. Uit Amerikaans onderzoek blijkt juist dat kinderen met milde klachten zeer besmettelijk zijn. Dit meldt Dagblad van het Noorden. 

De virusdeeltjes bij de groep kinderen en jongeren tot 22 jaar werden voornamelijk in de bovenste luchtwegen gevonden. Ernstige klachten hadden zij echter niet. Het RIVM zegt dat kinderen vooralsnog een kleine rol spelen in de verspreiding van corona, maar de Amerikaanse wetenschappers stellen juist dat men zich zorgen moet maken over schoolgaande kinderen en hun kwetsbare familieleden. 

Deze wetenschappers pleiten dan ook niet voor alert zijn op symptomen, maar voor preventie: mondkapjes op school dragen, thuisonderwijs volgen en voldoende afstand houden.

Door: Nationale Zorggids