Normal_kind_ogen_peuter

Medewerkers van de voormalige peuteropvang Spelenderwijs hebben de gemeente Utrecht een brandbrief gestuurd, waarin zij hun zorgen uiten over de veranderingen in de voorschoolse educatie en peuteropvang. Ze vrezen voor een negatief effect op de toekomst van veel kinderen die veelal een taalachterstand hebben. Sinds 1 januari 2020 hebben vijf kinderopvangorganisaties de voorschoolse educatie in de gemeente Utrecht overgenomen van Spelenderwijs Utrecht. Dit meldt FNV. 

“Doordat er veel uren zijn wegbezuinigd, wordt het de medewerkers onmogelijk gemaakt om dezelfde kwaliteit opvang te kunnen bieden”, zegt Debby Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Terwijl het hier voor een groot deel gaat om kinderen die opgroeien in wijken waar veel gezinnen wonen met een achterstand op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de Nederlandse taal.”

“Juist voor deze kinderen, in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, is het enorm belangrijk dat zij nu de juiste zorg en begeleiding krijgen, zodat de achterstand zo klein mogelijk is op het moment dat ze naar de basisschool gaan. Het raakt de medewerkers diep in hun hart dat zij deze kinderen niet meer die zorg en begeleiding kunnen geven die noodzakelijk voor ze is. “

Specialistische hulp

Naast een taalachterstand hebben veel kinderen ook specialistische hulp op andere vlakken nodig, zoals logopedie, onderzoek bij het Audiologisch Centrum of ze lopen bij Kentalis of Auris. De uitstroom op 4-jarige leeftijd is wisselend; van regulier basisonderwijs tot speciaal onderwijs tot zeer moeilijk lerend onderwijs. Er is jarenlang geïnvesteerd in de professionaliteit van de Voorschoolse Educatie, met als doel om deze kinderen al op jonge leeftijd een goede basis mee te geven. Dat wordt ze nu door de gemeente afgenomen, vinden de vakbond en de medewerkers.

Meer uren, meer taken

Ook over de roosters maken de medewerkers zich zorgen. Sinds 1 augustus hebben alle kinderen in Nederland voor hun vierde levensjaar recht op 960 uur peuteropvang. Eerder gold er nog geen wettelijk minimum aantal uren. Hierdoor komen kinderen nu vaak meer uren naar de opvang dan voorheen, wat meer taken met zich meebrengt, terwijl de pedagogisch medewerkers worden gekort op die taken.

Door: Nationale Zorggids