Normal_geld

Een tweede coronagolf baart ook jeugdzorgaanbieders grote zorgen. Ze zullen het financieel zwaar krijgen door beperkende coronamaatregelen, verminderde inzetbaarheid van medewerkers en de inzet van extern personeel daardoor. De Jeugdautoriteit doet tijdens de coronacrisis meermaals navraag bij jeugdzorgaanbieders en ze zien de situatie nu iets minder somber in dan dat ze dat in maart en mei deden. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Mogelijk hebben de compensatieafspraken met gemeenten met de optimistischere stemming te maken, maar jeugdzorgaanbieders en gemeenten zijn er nog niet helemaal uit, zegt de Jeugdautoriteit. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de overheid hebben afspraken gemaakt over de misgelopen inkomsten van jeugdzorgaanbieders. Deze afspraken zijn nu ten einde gekomen en bovendien is niet iedereen blij met de wijze waarop de afspraken zijn uitgevoerd. Niet alle jeugdzorginstelling hebben het afgesproken bedrag ontvangen van gemeenten en ze hebben ook nog eens meer papierwerk ervan.

“Factoren die kunnen bijdragen aan mogelijk liquiditeitsproblemen zijn onder andere minder productie als gevolg van minder aanmeldingen, minder behandelmogelijkheden vanwege coronamaatregelen (bijvoorbeeld geen of kleinere groepen), extra kosten voor ondersteunen thuiswerken, kosten beschermmateriaal, hogere schoonmaakkosten en zorgen over de voortzetting van de continuïteitsbijdrage”, zegt de Jeugdautoriteit over de zorgen over een tweede coronagolf. 

Door: Nationale Zorggids