Normal_jeugdzorg

In de eerste zes maanden van 2020 kregen 356.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Hieronder vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in het gebruik van jeugdzorg, meldt CBS. 

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt nam tussen 2015 en 2019 toe. In de eerste helft van 2020 daalde het aantal jongeren met jeugdzorg met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019: toen waren er 378.000 jongeren met jeugdzorg. De cijfers over 2020 zijn echter nog voorlopig, dus er kan nog een en ander veranderen.

Meer 18-plussers met jeugdzorg

Jeugdzorg is met name bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, waarbij jeugdhulp en jeugdreclassering ook nog mogelijk zijn tot het 23e levensjaar. Ruim 16.000 jongeren met jeugdzorg in het eerste halfjaar van 2020 waren 18 jaar of ouder. Dat waren er in het eerste halfjaar van 2019 nog 14.500. De toename van het aantal 18-plussers is naar verhouding het sterkst in de pleegzorg: van 1.200 in de eerste helft van 2019, naar 1.700 in de eerste helft van 2020; een stijging van 47 procent.

Relatief veel jeugdzorg in Limburg en Noordoost Nederland

Het aantal jongeren tot 23 jaar die jeugdzorg ontvangen verschilt sterk tussen gemeenten. Hun aantal varieert van ruim 4 procent in onder meer Staphorst, Edam-Volendam en Urk, tot 12 procent of meer in Tiel, Veendam en Heerde. Naar verhouding zijn er veel gemeenten in Limburg en Noordoost Nederland waarin meer dan 10 procent van de jongeren tot 23 jaar jeugdzorg ontvangen. Er zijn meerdere oorzaken voor deze regionale verschillen: sociale en economische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzes die gemeenten hebben gemaakt bij de inrichting van de jeugdzorg.

Aantal gestarte en beëindigde jeugdzorgtrajecten fors afgenomen

In het eerste halfjaar van 2020 hebben bijna 338.000 jongeren tot 23 jeugdhulp in natura ontvangen. Er werden minder nieuwe jeugdhulptrajecten gestart dan in dezelfde periode van 2019. Ook zijn er minder jeugdhulptrajecten beëindigd. De opvallende daling in april en mei hangt mogelijk samen met de corona-uitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen.

Door: Nationale Zorggids