Normal_jeugdzorg

Het SCP-rapport, waarin staat dat de hoge verwachtingen van de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeenten niet zijn waargemaakt, bevestigt wat de FNV al jaren zegt, aldus de vakbond. De decentralisatie van zorgtaken in 2015 is vooral financieel ingegeven, meent FNV. 

“Die eenzijdige blik op financiën en bezuinigingen heeft geleid tot zo’n 70.000 ontslagen in 2015 en arbeidsvoorwaarden voor zorg- en hulpverleners verslechterden. Het leidde ook tot versnippering in beleid en voorzieningen en onduidelijkheid voor kwetsbare hulpbehoevende mensen.”

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “De kansen van mensen met een beperking om actief te zijn op de arbeidsmarkt zijn afgenomen, de banenafspraak levert te weinig op en er kan niet meer worden ingestroomd in de sociale werkvoorziening. Ook de mogelijkheid voor jongeren met een aangeboren handicap of ziekte om een leefbaar inkomen te hebben is er nauwelijks, omdat je geen beroep meer kan doen op de Wajong. De jeugdzorg kampt met permanente tekorten en wachtlijsten. Voor ouderen is het gat tussen thuis wonen en een verpleeghuis te groot. Zie hier het slagveld na vijf jaar decentralisatie.”

Plan jeugdzorg en sociale ontwikkelbedrijven

De FNV heeft het afgelopen jaar twee plannen gelanceerd om de problemen in de jeugdzorg te keren, én om mensen met een arbeidsbeperking weer toe te laten in sociale werkbedrijven, nu sociale ontwikkelbedrijven genoemd.

Al ruim drie jaar voert de FNV actie voor een simpeler en beter jeugdzorgstelsel. De wachtlijsten voor kinderen blijven onverminderd lang, er is bij lange na niet genoeg geld bij gemeenten voor jeugdzorg, aldus de bond. Het ziekteverzuim en de uitstroom van jeugdzorgmedewerkers is hoog en er kiezen steeds minder professionals voor de jeugdzorg. “Een giftige cocktail voor kinderen die hulp nodig hebben in Nederland. Er moet snel iets veranderen. Geen kruimelwerk, maar ingrijpende maatregelen.”

Door: Nationale Zorggids