Normal_mishandeling_kind_knuffel_

Stichting Het Vergeten Kind wil dat er eindelijk een einde komt aan excessen in de jeugdzorg en heeft daarom een brandbrief gestuurd naar bijna 9.000 gemeenteraadsleden en 355 wethouders Jeugd van alle Nederlandse gemeenten. In de brief wordt een dringend beroep op hen gedaan om alles te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en hebben als opdrachtgever en financier een belangrijke sleutel in handen om de hulp aan deze kinderen en hun gezinnen te verbeteren. Vijf jaar na dato is daar volgens een recente evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau weinig van terecht gekomen. Dit meldt Stichting Het Vergeten Kind. 

“De zorg voor kwetsbare kinderen is ondanks alle goede bedoelingen en tot frustratie van veel hulpverleners in de jeugdzorg in veel gevallen nog steeds onder de maat”, stelt Margot Ende, directeur van Het Vergeten Kind. De stichting komt op voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen. Zo’n 100.000 kinderen in Nederland groeien op in gezinnen met meervoudige problematiek. Ruim 43.000 kinderen worden uit huis geplaatst.

Europees kampioen uithuisplaatsen

De trauma’s die dit oplevert, worden te vaak versterkt door de zorg die deze kinderen ontvangen. Ende: “Nederland is ‘Europees kampioen’ uithuisplaatsen. Deze uithuisgeplaatste kinderen komen vervolgens in de carrousel van de jeugdzorg terecht. Ze worden gemiddeld 6 keer doorgeplaatst, vaak ver weg van hun vertrouwde omgeving en netwerk. De kinderen zien daarnaast eindeloos veel hulpverleners, gemiddeld 65 met uitschieters tot meer dan 100.”

Maatschappelijke ellende

In het recent verschenen boek Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood legt journalist Hélène van Beek op pijnlijke wijze actuele excessen in de jeugdzorg bloot. Dit zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed en nog diepere trauma’s, maar ook voor veel maatschappelijke ellende. Ende “Om de ernst van de situatie te benadrukken hebben we raadsleden en wethouders daarom ook het boek gestuurd. We willen de verantwoordelijke wethouders en gemeenteraadsleden met de neus op de feiten drukken: kwetsbare kinderen verdienen beter. Niet morgen, maar nu!”

Meer aandacht voor preventie

Om gemeenten te helpen heeft de stichting een handreiking gemaakt met 6 concrete aanbevelingen om de zorg voor kwetsbare kinderen duurzaam te verbeteren. Zo is er veel winst te behalen als er meer aandacht wordt besteed aan preventie. Het is voor ouders en kinderen belangrijk dat zij een vangnet hebben en deel uitmaken van een inclusieve sociale omgeving. Ook moet bij de discussie over de kwaliteit van de jeugdzorg altijd de mening van de kinderen zelf leidend zijn.

Door: Nationale Zorggids