Normal_kov_kinderopvang_po__basisschool

Het kabinet vindt het belangrijk dat er kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben naar de opvang kunnen blijven gaan. Net als tijdens de lockdown dit voorjaar is er daarom noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Het kabinet komt net als tijdens de sluiting dit voorjaar ouders tegemoet in de gemaakte kosten van kinderopvang, waarvan ze wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken. Dit meldt Rijksoverheid.

De reguliere dagopvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) sluiten in de periode 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari 2021. De dagopvang biedt in deze periode tijdens de reguliere openingstijden noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, als de ouders (al) een contract met de kinderopvangorganisatie hebben. Bij cruciale beroepen gaat het bijvoorbeeld om beroepen in de zorg, bij de politie of in de kinderopvang.

Vakantierooster noodopvang

Scholen en BSO’s verzorgen tijdens schoolweken op hun eigen locaties noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Ze doen dit tijdens hun normale openingstijden. Zij bieden ook kinderopvang aan kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Tijdens de kersvakantie bieden BSO’s met een vakantierooster noodopvang aan kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen die al klant zijn bij de kinderopvangorganisatie.

Gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Gastouderopvang wordt veel gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

Door: Nationale Zorggids