Normal_geweld_agressie

Tijdens de eerste lockdown afgelopen voorjaar zijn flink meer kinderen slachtoffer geworden van kindermishandeling. Waar drie jaar geleden in diezelfde periode bijna 15.000 kinderen te maken kregen met mishandeling, waren dat er tijdens de eerste lockdown bijna 40.000. Zij kregen vooral emotionele verwaarlozing te verduren en waren omstander van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. 

Volgens de onderzoekers heeft de sluiting van scholen en kinderopvang grote gevolgen gehad voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare thuissituatie. Met name in huishoudens met een laagopleidingsniveau is het risico op kindermishandeling veel groter (10 keer hoger risico), stelt de universiteit. Net als in gezinnen waar ouders werkloos zijn (3 keer meer risico) en gezinnen met vier of meer kinderen (2  keer meer risico). 

Door: Nationale Zorggids