Normal_normal_geld

Door geldtekorten in een groot deel van de gemeenten komt er druk op het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand te staan. Deze tekorten leiden tot het strenger worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dit meldt EenVandaag, op basis van een onderzoek samen met Investico en de Groene Amsterdammer.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder wethouders en ambtenaren uit 151 gemeenten. Sinds de decentralisatie in 2015 hebben veel gemeenten te maken met geldtekorten. Met name jeugdzorginstellingen hebben het zwaar. Gemeenten hebben zorgtaken overgenomen van het Rijk en krijgen hiervoor een vergoeding. Volgens veel deelnemers is die vergoeding niet voldoende. 86 procent van de gemeenten heeft eigen reserves gebruikt voor de financiële tekorten.

90 procent gaf aan dat er tekorten zijn voor het sociaal domein. Hierbij gaat het voornamelijk om de jeugdzorg, opvang en bijstand. Als gevolg daarvan overweegt de helft van de gemeenten een strenger toelatingsbeleid voor de sociale voorzieningen. Vier op de tien wethouders en ambtenaren willen strenger zijn in het toelaten van mensen van buiten de gemeentegrenzen tot hun eigen voorzieningen. 

Door: Nationale Zorggids