Normal_doctor-1228627_640

In plaats van verschillende toegangsloketten voor jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en schuldhulpverlening maakt Gouda vanaf dit jaar gebruik van een centraal toegangsloket voor alle hulpvragen samen. Naast het centrale loket is er een contactpersoon die het aanspreekpunt is in geval van problemen. Het loket kan telefonisch, digitaal of via een bezoek aan het Huis van de Stad worden bezocht. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Vaak hangen problemen rond ondersteuning, inkomen en woning met elkaar samen. Vandaar dat ervoor gekozen is om nu een centraal loket in te zetten, zodat er ook naar de samenhang tussen problemen gekeken wordt en niet elk probleem afzonderlijk behandeld wordt. Op deze manier hoeven mensen maar een keer hun verhaal te doen.

Niet alleen mensen die hulp en begeleiding nodig hebben bij werk, schulden, en psychische en lichamelijke beperkingen kunnen hier terecht. Ook mensen die te maken hebben met woningaanpassingen, gedragsproblemen bij kinderen en jeugdhulp kunnen met hun hulpvragen bij het loket terecht.
 

Door: Nationale Zorggids