Normal_jeugdzorg_meisje_kind_geweld_verdriet

Het aantal spoedmeldingen over onveilige thuissituaties is sinds coronatijd flink toegenomen. In Flevoland en Gelderland zien Veilig Thuis-organisaties een verviervoudiging van het aantal meldingen over kinderen die worden verwaarloosd of mishandeld worden of over mensen met psychiatrische problemen die in de knel raken. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Van een acute zaak per dag, is Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland naar vijf acute zaken per dag. Deze meldingen zijn afkomstig van buren maar het vaakst van politie. Vervolgens gaat een medewerker daar langs om te zien of er inderdaad een thuissituatie is met huiselijk geweld of kindermishandeling. Is er iemand in dat gezin die acuut bescherming nodig heeft, dan volgen er meteen veiligheidsafspraken en wordt hulp ingezet.

Kinderen de hele dag thuis

Hoe het kan dat het aantal acute zaken is toegenomen? Sommige ouders vinden het moeilijk om hun kind de hele dag thuis te hebben, waardoor de kwetsbare gezinnen in de samenleving sneller terugvallen in huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar ook het wegvallen van een sociaal leven kan voor mensen met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische problemen voor hoge druk zorgen. “Het gevolg kan zijn dat iemand zichzelf of de kinderen volledig verwaarloost. Het huis wordt een troep, ze wassen zich niet meer. Heel schrijnend”, zegt directeur Azime Gülhan van Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland.

Meldingen van ziekenhuizen

De organisatie krijgt ook via ziekenhuizen waarmee het samenwerkt meldingen binnen, bijvoorbeeld over baby’s met ernstig letsel. Gülhan benadrukt dat ouders hun best doen, maar dat de druk door thuiswerken, de zorg voor de kinderen en corona soms te groot is. Veilig Thuis komt nog te vaak in actie als het eigenlijk al te laat is en daarom roepen ze buren en docenten op om sneller een melding te maken, zodat hulpverleners er op tijd bij zijn. Te lang wachten leidt namelijk tot een geweldscyclus.

Door: Nationale Zorggids