Normal_kind_ogen_peuter

In een reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) laat het kabinet weten dat het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid toont. Door een samenspel van harde regelgeving, vooringenomen handelen en vooral geen gehoor te geven aan noodsignalen hebben tienduizenden ouders en kinderen hun leven zien veranderen in een moeras van ellende. Het kabinet biedt hier excuses voor aan, aan alle gedupeerde ouders en hun kinderen, en zegt dat dit nooit had mogen gebeuren. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het (demissionair) kabinet neemt daarom een forst pakket aan maatregelen om de  gedupeerde ouders van kinderopvangtoeslag en hun kinderen sneller te helpen. Én om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.

“Het rapport van de POK maakt pijnlijk duidelijk dat er veranderingen nodig zijn. In het systeem van toeslagen, bij de Belastingdienst, bij Toeslagen en bij de betrokken ministeries. Het rapport noodzaakt dat we kritisch kijken naar het functioneren van de hele overheid. Want we willen niet dat het nog een keer zo misgaat”, aldus het kabinet.

Een nieuwe start voor ouders en kinderen

Het kabinet wil allereerst de gedupeerde ouders en hun kinderen sneller helpen. Alle ouders die gedupeerd zijn door de harde ‘alles of niets’-uitleg van de wet of door de buitensporige fraudejacht, krijgen 30.000 euro uitbetaald. Er wordt overleg gevoerd met schuldeisers om met hen afspraken te maken dat het bedrag ook ten goede komt aan ouders en niet direct volledig verdwijnt in aflossing van schulden. Daarnaast verruimt het kabinet de compensatieregeling en neemt het in samenwerking met gemeenten contact op met alle gedupeerde ouders om te kijken hoe zij geholpen kunnen worden met problemen die zijn ontstaan op het gebied van zorg, wonen, werken en schulden. Ook moeten gedupeerde kinderen hulp krijgen bij het opbouwen van een goede toekomst.

Toeslagenstelsel onhoudbaar

Het bestaande stelsel van toeslagen is onhoudbaar. Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig hebben en leidt tot onzekerheid over terugvorderingen en nabetalingen. Het brengt mensen in problemen. Daarom wil het kabinet zo snel mogelijk beginnen met de uitwerking van een nieuwe regeling voor kinderopvang, waarbij de verantwoordelijkheid voor de financiering niet langer bij de ouders ligt en de complexiteit wordt verminderd. Later zullen ook andere toeslagen volgen. Het hervormen van het stelsel duurt jaren en daarom is het belangrijk om de komende jaren ook oog te houden voor een goede uitvoering van het bestaande stelsel.

Door: Nationale Zorggids