Normal_normal_apps1

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) signaleert een toenemende rol van sociale media bij (acute) zedenzaken met jeugdigen van 11 tot 15 jaar. In ruim een kwart van alle in 2020 door het NFI onderzochte zaken is het eerste contact met de meisjes of jongens via sociale media gelegd. In twee derde van die zaken is het contact gelegd via Snapchat. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) noemt de cijfers zorgelijk. Dit meldt NFI. 

Het afgelopen jaar onderzochten forensisch artsen van het NFI in opdracht van politie en Openbaar Ministerie (OM) in totaal 86 acute zedenzaken met jeugdigen tussen de 11 en 15 jaar oud. Een zaak is acuut als het seksueel misbruik in de voorafgaande zeven dagen heeft plaatsgevonden. In 2020 lijkt in 23 van de 86 zaken het eerste contact via sociale media te zijn gelegd. Dat is in bijna 27 procent van de zaken. In de meeste zaken waren meisjes het slachtoffer, in één zaak een jongen.

Stijgende tendens

Het percentage van 27 procent is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2019 speelden sociale media nog een rol bij 20 procent van de door het NFI onderzochte zaken met jeugdigen tussen de 11 en 15 jaar, in 2018 was dat 11 procent. Ook de politie ziet in toenemende mate de rol van smartphones en sociale media in zedenzaken. In vrijwel alle zedenzaken communiceren slachtoffers en verdachten voor of na het incident met elkaar.

Snapchat

Wat verder opvalt in de cijfers is de stijging van het gebruik van Snapchat voor het contact in zedenzaken. In 2020 lijkt in 15 van de in totaal 23 zaken waarbij sociale media een rol speelde, door de pubers gebruik te zijn gemaakt van Snapchat. In 2019 was dat nog slechts in twee zaken.

“Pubers zitten veel op hun mobiel, en des te meer tijdens de lockdown”, aldus Iva Bicanic, hoofd van het CSG. "In theorie kennen ze de risico’s van sociale media. Toch worden sommigen in de val gelokt met mooie praatjes of bedreigingen. Plegers weten precies hoe ze het aan moeten pakken. Uiteindelijk komt het tot een fysieke afspraak met alle gevolgen van dien. De impact van dit type misbruik voor het slachtoffer en zijn of haar gezin mag niet onderschat worden. Behalve angst spelen schaamte en schuld een grote rol in het langdurig aanhouden van psychische problemen.”

Door: Nationale Zorggids