Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Kinderen jonger dan vier jaar met een snotneus blijven welkom op de kinderopvang. Zij hebben van nature vele vaker een snotneus dan oudere kinderen, ook zonder overige verkoudheidsklachten, en dragen het virus niet snel over. Het weigeren van snotterende kinderen jonger dan vier jaar draagt dan ook slechts gering bij aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Kinderen jonger dan vier jaar met aanvullende coronaklachten, zoals koorts, benauwdheid of veel hoesten, blijven thuis. Bij zwaardere klachten wordt ouders geadviseerd hun kind te laten testen. Ook in afwachting van het testresultaat blijven kinderen thuis. 

Door: Nationale Zorggids