Logo_logo_balanszorg_logo__1___1___1_
Wij ondersteunen bij de verschillende re-integratiediensten van UWV.
 
Met behulp van de methodiek van het Competentiegericht Begeleiden, bieden wij mensen een perspectief, door het denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. Ieder mens is uniek en moet de mogelijkheid krijgen en/of nemen, om op zijn of haar manier te participeren in de maatschappij.
Onze dienst 'Naar Werk' is bedoeld voor mensen die in staat zijn om het werk te gaan hervatten. Het doel is dat je het werk dusdanig lang hervat, tenminste 3 maanden aaneengesloten, dat er van een plaatsing kan worden gesproken. Het traject bestaat uit activiteiten die zijn gericht op de concrete werkhervatting van loon- of inkomensvormende arbeid. Denk hierbij aan:
 
  • Het schrijven van sollicitatiebrieven;
  • het opstellen van een portfolio en het plaatsen hiervan;
  • een sollicitatietraining;
  • het benaderen van werkgevers;
  • het beoordelen van de werkplek;
  • en de nazorg.
 
Het resultaat is nieuw, passend en duurzaam werk. De duur is maximaal 9 maanden, maximaal 25 begeleidingsuren.