Geen alcoholreclame toegestaan op Nickelodeon en Disney Channel

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) heeft laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. Dit hele jaar mag op de televisiezenders Nickelodeon en Disney Channel geen alcoholreclame worden uitgezonden. Geen enkele radiozender is aan te merken als jongerenzender. Dit meldt STIVA. 

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. STIVA draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen die zijn geformuleerd. Niet adverteren op zenders waar veel jongeren naar kijken en luisteren past daarbij.

“Alcoholreclame is bedoeld voor en moet ook gericht zijn op volwassenen. Dit brengt een plicht voor adverteerders met zich mee om minderjarigen zo weinig te bereiken. Daarom checkt STIVA wat jongerenzenders zijn en geldt de afspraak dat op die zenders geen alcoholreclame mag worden uitgezonden”, legt STIVA-directeur Peter de Wolf uit.

Ook online en op social media

Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde leeftijd van kijkers en luisteraars steeds verder opschuift. Dit betekent onder meer dat jongeren minder tv kijken of radio luisteren. STIVA ziet ook dat los daarvan jongeren minder bereikt worden via reclame op televisie. “Hoe dan ook vinden we het belangrijk om naast de kijk- en luistercijfers van het lineaire televisie- en radioaanbod, ook te kijken naar wat er online en op social media gebeurt. Ook daar zijn we in het kader van het Nationaal Preventieakkoord commitments aangegaan. Heel concreet hebben wij een deal gemaakt met de vier grote social mediaplatforms (Youtube, Snapchat, Facebook en Twitter) wereldwijd, waarbij zij zorgdragen dat alcoholreclame niet terechtkomt bij 18-minners en de alcoholsector zich committeert niet in te kopen op profielen van personen onder de 18 jaar.”

Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan 25 procent van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen.

Door: Nationale Zorggids