Normal_feet-349687_640

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert op donderdag 25 maart 2021 een conferentie met als thema 'Voorkomen daderschap bij jongeren en jongvolwassenen'. Centraal op deze conferentie staat het belang van vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van effectieve interventies, zoals ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ en andere programma’s uit de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Centraal staat het belang van vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van effectieve interventies om risicogedrag te voorkomen en een positieve ontwikkeling te stimuleren. Dit meldt Rijksoverheid. 

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder schetst de ontwikkeling van het brein bij jongeren en het belang van vroegtijdige interventies. Na zijn inleiding gaat hij in gesprek met (onder andere) Hanna Swaab, hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen, en Marco de Souza van het Leerorkest, een muziekeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter.

Risico- en beschermende factoren

Hoogleraar forensische orthopedagogiek Geert Jan Stams gaat vervolgens in op de relatie tussen risico- en beschermende factoren en crimineel gedrag bij jongeren. Ook jongeren zelf komen in dit onderdeel aan het woord.

Effectief jeugdbeleid

Tot slot gaan John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem in op de uitdagingen waarvoor je bij het formuleren en uitvoeren van een effectief jeugdbeleid wordt geplaatst. Daarna nemen ze deel aan een panelgesprek met een schooldirecteur, een jongerenwerker en de politie.

De conferentie is op 25 maart online te volgen van 13.30 – 15.45 uur en is bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, politie, rechterlijke macht, OM en de rijksoverheid. Aanmelden kan via deze site.

Door: Nationale Zorggids