Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid

De overgrote meerderheid van de jongeren van 4 tot 25 jaar ervoer hun gezondheid in 2019-2020 als goed of zeer goed. Dat is ten opzichte van de jaren daarvoor vrijwel niet veranderd. Wel zijn er binnen deze groep verschillen naar leeftijd. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn bijvoorbeeld minder vaak positief over hun gezondheid als leeftijdsgenoten zonder overgewicht. Dit meldt het CBS. 

Voor kinderen tot 12 jaar beantwoordt één van de ouders of verzorgers de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. Bij kinderen van 4 tot 12 jaar was de ervaren gezondheid in 2019-2020 bij 97 procent goed of zeer goed. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar was dat met 91 procent iets lager, en van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar beoordeelde 88 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Overgewicht iets toegenomen

In 2019-2020 had 18 procent van de 4- tot 25-jarigen overgewicht. Dit was iets hoger dan in de jaren ervoor. In 2015-2016 was dit 16 procent. Overgewicht komt met 25 procent het vaakst voor bij jongvolwassenen.
Jongeren met overgewicht minder positief over gezondheid

Voor kinderen tot 12 jaar is er geen noemenswaardig verschil in gezondheidsbeleving tussen kinderen met en zonder overgewicht. Jongeren vanaf 12 jaar met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan jongeren zonder overgewicht.

Van de jongeren van 12 tot 18 jaar zonder overgewicht ervaart 93 procent de eigen gezondheid als (zeer) goed. Bij hun leeftijdsgenoten met overgewicht was dit 83 procent. Ook bij jongvolwassenen ervaren degenen zonder overgewicht de eigen gezondheid vaker als (zeer) goed dan degenen met overgewicht; respectievelijk 90 procent tegen 84 procent.

Door: Nationale Zorggids