Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Vakbond FNV Zorg & Welzijn is geërgerd dat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid met geen woord rept over de jeugdprofessionals in de afspraken tussen VNG en het Rijk over de aanpak van de problemen in de jeugdzorg. Vorige week maakte het kabinet bekend dat het 600 miljoen euro extra beschikbaar stelt om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Dit meldt FNV. 

 

"Van de 420 miljoen euro die gemeenten vorig jaar ontvingen om problemen aan te pakken, hebben de kwetsbare gezinnen en professionals niets gemerkt. Hoe weten we zeker dat deze 600 miljoen euro wel op de juiste plek terecht gaat komen?",  zegt Maaike van der Aar, jeugdzorgbestuurder bij de FNV. "De jeugdzorg lijkt een bestuurlijk feestje te zijn geworden waar het alleen maar om geld, bestuurders en politiek draait en de kern, hulpverleners en gezinnen, lijkt te zijn vergeten."

Meer professionals nodig

Dat het niet goed gaat in de jeugdzorg en dat het drastisch anders moet, daar pleit de vakbond al jaren voor. Het is noodzakelijk dat FNV en haar leden een stevige positie krijgen bij de keuzes die worden gemaakt. Van der Aar: "Om goede jeugdzorg te kunnen bieden, waarbij wachtlijsten en crisisopvang zullen afnemen, zijn nou eenmaal meer professionals met tijd en aandacht nodig. Die moet je goed waarderen en betrekken bij alle plannen. Zij weten wat er écht nodig is voor jongeren en gezinnen. Haal de professionals aan tafel bij de zorginhoudelijke keuzes die gemaakt moeten gaan worden."

Nullijn van tafel

De FNV wil ook dat de nullijn in een nieuwe cao Jeugdzorg zo snel mogelijk van tafel gaat. Uit onderzoek blijkt dat onderwaardering en achterblijvende arbeidsvoorwaarden de belangrijkste redenen zijn waarom jeugdwerkers de sector te verlaten. "Je kunt als overheid en werkgever niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen blijven zitten als je met cruciale en zware professies als deze te maken hebt. Naast die 600 miljoen is een structurele loonsverhoging van 5 procent redelijk. Vergeet niet dat jeugdzorgwerkers al geruime tijd onder inflatieniveau werken en de zorgbonus hen ook net door de neus is geboord. Als we willen dat mensen dit werk willen blijven doen, dan moeten we zorgen voor een drastische herwaardering en her-organisatie van de jeugdzorg."

Door: Nationale Zorggids