Normal_pexels-anna-tarazevich-5910956

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. De nieuw ontwikkelde tool is een aanvulling op de meldcode en de e-learning. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van kindermishandeling of geweld onderbouwen. Van de apotheker wordt verwacht dat hij of zij, op basis van de goede zorg die deze levert aan de patiënt, attent is op de signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wordt verwacht dat de professional weet hoe te handelen bij een melding omtrent kindermishandeling of huiselijk geweld en dat hij of zij effectief reageert op deze signalen en meldingen.

Meldcode en e-learning 

De KNMP heeft de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld zodat apothekers weten welke stappen ze moeten nemen bij signalen en meldingen over huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook is sinds oktober vorig jaar de e-learning ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld: werken met meldcode en codewoord’ beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids