Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Bij een aantal uitvoeringsorganisaties in het werkveld van veiligheid en justitie is de druk zo hoog dat het veilig maken en houden van de samenleving in de knel kan komen. Het gaat onder meer om de politie, om organisaties in de jeugdzorg en die in de forensische zorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid signaleert deze tendens in haar Jaarbericht 2020 waarin zij terugblikt op rode draden uit haar onderzoeken van vorig jaar. Dit meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). 

De druk loopt op doordat sommige sectoren al jaren met tekorten aan personeel en aan middelen hebben. De jeugdzorg kent daardoor lange wachtlijsten. In de forensische zorg is het tbs-systeem bijna verstopt. Sommige taken kosten uitvoeringsinstanties zo veel tijd dat andere taken erbij in dreigen te schieten. De Inspectie JenV zag dit in haar onderzoek naar handhaving door de politie. Wijkagenten zijn druk met noodhulp verlenen en het opvangen van verwarde personen, waardoor zij nauwelijks toekomen aan het leggen van contacten in hun wijk.

Steun nodig

“We zien dat uitvoeringsorganisaties hard werken om hun taak uit te voeren. Ze spannen zich flink in om de druk te verlagen. Daarvoor hebben ze echter steun nodig van opdrachtgevers en beleidsmakers. De Inspectie JenV vraagt terughoudendheid om nog te grote ambities te stapelen op de uitvoeringsorganisaties. Zodat zij bijvoorbeeld jeugdigen met ernstige problemen goed kunnen helpen en problemen in de wijk tijdig signaleren. Ze staan al langer onder druk en het gevaar is dat ze te lang overvraagd worden”, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus. Als uitvoeringsorganisaties worden gekort op hun budget en tegelijkertijd toch uitgebreidere of extra opdrachten krijgen, is dat een groot risico.

Door: Nationale Zorggids