Normal_teddybeer_ziek_kind

Elke dag belanden vijfhonderd kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH). Dat is één kind per 3 minuten. Van de ernstige letsel bij 0- 11-jarigen, is de oorzaak in 82 procent van de gevallen een val. Dit komt onder andere door slechte motorische vaardigheden bij kinderen; een groeiend maatschappelijk probleem. Vallen zelf is niet erg, dat is juist belangrijk en hoort bij het opgroeien. Maar er ernstig letsel bij oplopen is vaak onnodig en te voorkomen. Hoe? Door kinderen te leren hoe ze een val moeten opvangen. Daarom heeft VeiligheidNL deze week Val OK! gelanceerd. Speelse en uitdagende valoefeningen waar scholen, bso’s en ouders gemakkelijk mee in actie kunnen komen. Dit meldt VeiligheidNL. 


“Kinderen bewegen steeds minder. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier kinderen een motorische achterstand heeft. Ze lopen daardoor een groter risico op een ongelukkige val. Onze cijfers laten zien dat 82 procent van de ernstige letsel bij 0-11-jarigen wordt veroorzaakt door een val”, zegt Saskia Kloet, programmamanager bij VeiligheidNL.

Opvallend is dat het vaak misgaat tijdens alledaagse activiteiten, daar waar je het niet gelijk verwacht. Zo lopen kinderen twee keer zo vaak ernstig letsel op na een val van de trap dan na een val van de fiets. En er belanden vijf keer zo veel kinderen tussen de 4 en 8 jaar op de SEH door een val van een speeltoestel dan door een ongeval tijdens de gymles. “Hier is veel winst te behalen”, stelt Kloet. “Het opgroeien van kinderen gaat letterlijk met vallen en opstaan. Vallen is dan ook helemaal niet erg, het gaat erom hoe een kind een val opvangt. Door hier aandacht aan te besteden, kunnen we veel letsel voorkomen. En misschien wel net zo belangrijk: meer kinderen met plezier laten bewegen.”

Leren omgaan met een val

Letsel als gevolg van een val kan voorkomen worden. Niet alleen door een val te vermijden, maar juist door kinderen te leren hoe ze een val moeten opvangen. Bij hele jongeren kinderen ligt de nadruk nog wel op beschermen, maar naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, is het belangrijk om ze te versterken door het stimuleren van motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Zoals het aanleren van goede valvaardigheden.

“Kinderen die goed hebben leren vallen, zorgen dat ze niet op hun hoofd vallen en hun armen niet uitstrekken in de valrichting, waardoor de kans op hoofdletsel en polsbreuken afneemt. Bovendien leren kinderen beter risico’s inschatten in bewegingssituaties en ontwikkelen ze hun motorische en sociaal-emotionele vaardigheden waardoor hun zelfvertrouwen groeit”, stelt Mirka Janssen, lector Bewegen in en om School bij de Hogeschool van Amsterdam.

VeiligheidNL roept bewegingsdocenten, pedagogisch medewerkers en ouders op om hun kinderen te leren vallen met Val OK!. Met de gratis oefeningen geeft de organisatie handvatten om op een eenvoudige en leuke manier in actie te komen.

Door: Nationale Zorggids