Normal_alfabet__letters__kov__kinderopvang__taal

Het gebruik van de nieuwe Early Language Scale, kan de screening op taalachterstand bij kinderen van 1 tot 6 jaar, nog verder verbeteren. Dit instrument is gemaakt op basis van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Dit blijkt uit het proefschrift van promovenda Margot Bochane van het UMCG. Dit meldt het ziekenhuis in een persbericht. 

In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor kinderen met zo’n stoornis is het heel moeilijk om goed mee te komen op school. De problemen in de taal kunnen ook makkelijk leiden tot miscommunicatie en daardoor kunnen gedragsproblemen ontstaan. Het tijdig herkennen van TOS is van groot belang voor het vroegtijdig beginnen met behandelen. Zo zijn problemen op school, thuis en in de vrije tijd bij de kinderen te voorkomen of te verminderen. Op dit moment worden kinderen met TOS nog niet altijd vroeg gesignaleerd.

Vroegtijdige signalering nog verder verbeteren

In haar onderzoek heeft Bochane de huidige screening geëvalueerd en een aanvullend nieuw instrument ontwikkeld. Doel van het instrument is om eenvoudig te bepalen of de taal van een kind ‘pluis’ is of ‘niet pluis’ is. Problemen in de taalontwikkeling kunnen al op tweejarige leeftijd door consultatiebureaumedewerkers geconstateerd worden. Ook ouders, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten op de basisschool kunnen deze problemen signaleren.

Nieuw instrument

Bochane ontwikkelde een nieuw instrument voor de signalering van problemen in de taalontwikkeling bij kinderen van 1 tot 6 jaar, de Early Language Scale (ELS). Zij ontwikkelde dit op basis van onderzoek onder 1.381 ouders uit heel Nederland. Voorbeelden van vragen uit dit onderzoek zijn: kan uw kind twee woordjes combineren? Of: kan uw kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes in een boek? Dit leidde tot een overzicht van 26 mijlpalen in de taalontwikkeling. Aan de hand van deze mijlpalen zijn achterstanden goed op te sporen, blijkt uit het onderzoek. De ELS kan steun bieden aan professionals in de kinderopvang en het vroegschoolse onderwijs om kinderen met atypische taalontwikkeling snel te signaleren.

Door: Nationale Zorggids