Normal_jeugdzorg_meisje_kind_geweld_verdriet

Veel gezinnen plannen de komende maanden weer een vakantie naar het buitenland. In sommige gevallen kunnen meisjes, (jonge) vrouwen en mannen het slachtoffer worden van huwelijksdwang, achterlating of meisjesbesnijdenis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom een campagne om aandacht te vragen voor deze strafbare praktijken en (potentiële) slachtoffers voor te lichten over de beschikbare hulp. Dit meldt het ministerie van VWS. 

Meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating zijn verboden. Jaarlijks worden vermoedelijk honderden mensen in Nederland slachtoffer. Tijdens de zomervakantie lopen zij het meeste risico, omdat er in die periode veel wordt gereisd naar het land van herkomst (van hun ouders).

Sommige slachtoffers hebben voor hun vertrek al een vermoeden. Hoe eerder zij om hulp vragen, hoe beperkter de gevolgen kunnen blijven.

Hulp voor slachtoffers en omstanders

(Potentiële) slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating worden met deze campagne gewezen op de beschikbare ondersteuning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deskundige begeleiding of noodopvang.

Om de jongeren te bereiken, zet het ministerie een commercial uit op de radiozender FunX, worden social media-advertenties ingezet en vraagt influencer Selma Omari aandacht over deze twee onderwerpen.

Ouders

Voor ouders die hun dochter willen beschermen tegen meisjesbesnijdenis, is ook informatie beschikbaar. Zij kunnen onder andere in diverse talen een officiële verklaring downloaden om aan familie te laten zien dat (betrokkenheid bij) meisjesbesnijdenis leidt tot rechtsvervolging. Daarnaast kunnen ze (anoniem) met experts overleggen voor advies. Onder andere via posters en lokale sleutelpersonen worden zij op deze ondersteuning gewezen.

De campagne wordt uitgevoerd in afstemming met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Sterk Huis, Fier, Femmes for Freedom, Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, FSAN en Pharos.

Door: Nationale Zorggids