Normal_jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat in opdracht van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming toezicht houden op de jeugdbescherming in Brabant. Als Brabantse gemeenten er niet voor zorgen dat ze kwetsbare kinderen bij een jeugdbeschermer onderbrengen, grijpt de minister in. Dit meldt Binnenlands Bestuur. 

Brabant kent drie Gecertificeerde Instellingen die jeugdbescherming bieden. Bij twee van hen zijn er problemen. Jeugdbescherming Brabant (JBB) neemt geen nieuwe beschermingsmaatregelen aan en de William Schrikker Stichting ook niet.

Eerder aan de bel trekken

Dekker zegt dat de cliëntenstop van JBB rauw op zijn dak viel. “JJB had eerder aan de bel moeten trekken. Als er zulke grote problemen zijn, neem je contact op met de wethouders of de minister. Dat is niet gebeurd”, zegt de minister. Ook de Jeugdautoriteit en IGJ waren niet op de hoogte van de situatie. Dekker is boos op gemeenten en op de jeugdbeschermers. Gemeenten moeten stoppen met eindeloos discussiëren over tarieven en jeugdbeschermers mogen volgen hem niet klagen over de lage tarieven als eerder een handtekening eronder hebben gezet.

PvDa, GroenLinks en de SP geloven niet dat Dekker niets van de uit de hand gelopen situatie wist. Volgens Attje Kuiken van de PvdA gaan er sinds 2018 brandbrieven over rond. De Inspecties hebben daarnaast meerdere malen rapporten uitgebracht met zorgwekkende conclusies. De minister had volgens SP-Kamerlid Peter Kwint pro-actiever moeten zijn toen jeugdbeschermers Intervence en Briedis dreigden om te vallen (wat inmiddels ook is gebeurd).

Korte- en langetermijnmaatregelen

Dekker laat de Kamer weten dat er een crisisorganisatie is opgezet en dat er voor Brabantse kinderen afspraken zijn gemaakt met jeugdbeschermers die wel plek hebben. Er is een tijdelijke pool waar GI’s extra zorgverleners uit kunnen halen. Op de lange termijn moet er bij JBB en andere jeugdbeschermers gewerkt worden aan het terugdringen van de hoge werkdruk, het personeelsverloop en het hoge ziekteverzuim. Ook stelt Dekker dat er een wettelijke verplichting moet komen om zorgvormen zoals jeugdbescherming landelijk in te kopen. Of als dat niet mogelijk is: bovenregionaal.

Door: Nationale Zorggids