Normal_jeugdzorg

Diverse vormen van jeugdhulp zorgen er voor dat dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen beter gaan functioneren. Onderzoekers van het UMCG en het Center of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen volgden deze groep 3 jaar op hun pad in de jeugdhulp. De jongeren geven zelf aan beter te functioneren op school, in hun vrije tijd, in vriendschappen en in hun leven thuis. Dit meldt het UMCG in een persbericht. 

Psychosociale problemen hebben een negatieve invloed op verschillende aspecten van het leven van adolescenten. Jeugdhulp voor deze problemen kan hun functioneren verbeteren, maar bewijs voor langetermijnresultaten ontbrak tot nu toe. In haar onderzoek volgde medisch socioloog Vera Verhage tussen 2011 en 2016 in totaal 733 jongeren van 12 jaar en ouder op vijf momenten gedurende drie jaar. Deze groep werd in vier subgroepen ingedeeld: adolescenten zonder emotionele- en gedragsproblemen,  adolescenten met alleen emotionele- dan wel gedragsproblemen en adolescenten met zowel emotionele- als gedragsproblemen.

Verbetering in functioneren

Bij de start van de jeugdhulp ervaarden adolescenten met zowel gedrags- als emotionele problemen de meeste belemmeringen in functioneren. Na drie jaar was er verbetering in functioneren te zien bij zowel de jeugd met alleen gedrags- of emotionele problemen alsook bij de groep met gedrags- én emotionele problemen. De adolescenten gaven aan beter te functioneren op alle vier de leefgebieden: op school, in de vrije tijd, in vriendschappen en in het leven thuis. Deze verbeteringen zijn er ook als de onderliggende problemen misschien nog niet allemaal zijn opgelost. Jeugdhulp blijkt dus bij te dragen aan het beter functioneren van jongeren met psychosociale problemen.

Vernieuwend en hoopvol

Volgens onderzoeker Vera Verhage is het onderzoek  vernieuwend en heeft het daarnaast een hoopvolle boodschap voor professionals in de jeugdhulp. Verhage: ‘In het nieuws komen regelmatig berichten over tekortschietende jeugdhulp . Dit onderzoek biedt een hoopvolle boodschap omdat uit onze resultaten blijkt dat jeugdigen met psychosociale problemen die jeugdhulp hebben ontvangen, na drie jaar beter functioneren. Het is enorm belangrijk om deze groep een vorm van passende jeugdhulp te bieden, omdat dit grote positieve gevolgen kan hebben voor hun toekomstige leven. Daarnaast is het artikel vernieuwend omdat wij keken naar de verbetering in functioneren bij jeugdigen met psychosociale problemen in plaats van naar het afnemen van problemen. Dat laatste gebeurde vaak bij eerder onderzoek."

Door: Nationale Zorggids