Normal_mishandeling_kind_knuffel_

De effecten van ervaren verwaarlozing en ervaringen mishandeling op het brein zijn verschillen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lisa van den Berg aan de Universiteit Leiden. Van den Berg trof geen mechanismen in de hersenen aan voor overdracht van kindermishandeling tussen de generaties. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het promotieonderzoek The Impact of Trauma is een breed opgezette studie naar de gevolgen van een trauma, met de focus op de rol van het brein in de overdracht van kindermishandeling tussen de generaties.

“Fysieke en emotionele verwaarlozing komen helaas heel veel voor. Toch wordt er in de praktijk minder aandacht aan verwaarlozing besteed dan aan mishandeling, omdat het moeilijker is op te sporen”, zegt Van den Berg. “Bij verwaarlozing ontvang je niet de liefde, zorg of sensitiviteit die je wel had moeten krijgen, en dat is lastig te meten. Desondanks is het belangrijk om naar de verschillende subtypen van kindermishandeling te kijken, omdat ze verschillende gevolgen kunnen hebben. Dit kan van invloed zijn op de klinische behandeling die nodig is, en ook op de overdracht van kindermishandeling naar de volgende generatie.”

PTSS-klachten

Kindermishandeling en verwaarlozing kunnen leiden tot posttraumatische stressklachten. Maar niet alle types kindermishandeling, bijvoorbeeld emotionele mishandeling en verwaarlozing, voldoen aan een bepaald criterium dat voor een diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) nodig is.

Van den Berg signaleert ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarom bepleit ze: “Kijk naar de symptomen van mensen, zodat ze geen passende mishandeling missen of een financiële vergoeding daarvan door de verzekering. En kijk daarbij ook naar de sekseverschillen.”

Door: Nationale Zorggids