Normal_mishandeling_kind_knuffel_

De beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) roept op kandidaten voor te dragen voor de Van Dantzig-penning. Deze penning wordt eens per twee jaar uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de aanpak van kindermishandeling. De penning wordt sinds 2006 uitgereikt. De uitreiking is dit jaar in november 2021. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Onder andere Thea Hol, André Rouvoet, Roos Haase, Rob Bilo, Herman Baartman en Francien Lamers-Winkelman mochten eerder deze prijs in ontvangst nemen.

De stichting RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) werd in 2000 opgericht door psychiater Dries van Dantzig. Het doel was om het thema kindermishandeling hoog op de politieke agenda te krijgen. Na het overlijden van Dantzig heeft het bestuur van RAAK te zijner nagedachtenis een prijs in het leven geroepen voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de aanpak van kindermishandeling. De prijs bestaat uit een bronzen penning. De stichting RAAK heeft de uitreiking van de penning overgedragen aan de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).

Criteria

De volgende criteria worden door het comité gehanteerd om een keuze te maken uit de voordrachten:

  1. De aard en omvang van de aanbevelingen ‘uit het veld’
  2. Het is aannemelijk dat de kandidaat ook in de toekomst aandacht voor de aanpak van kindermishandeling blijft vragen
  3. De kandidaat heeft het onderwerp aantoonbaar geagendeerd op diverse levensdomeinen
  4. Kwaliteit en invloed: slachtoffers zijn daadwerkelijk gebaat bij hetgeen de kandidaat tot stand heeft gebracht
  5. Eventuele publicaties of andere vormen van publiciteit over het onderwerp
  6. Aanzien en invloed van de kandidaat in het werkveld.

Sluitingsdatum

Wie een kandidaat wil voordragen voor de Van Dantzig-penning kan dat doen tot 1 oktober 2021. Stuur de voordracht met een goede motivatie naar info@bpsw.nl o.v.v. ‘Vertrouwelijk: voordracht van Dantzig-penning.’ Lees meer over de prijs op de website van de BPSW.

Door: Nationale Zorggids