Normal_vaccineren_inenten_baby

Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.475 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er zijn net als in voorgaande jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden. Dit meldt het RIVM. 

In 2020 ontving Lareb 1.475 meldingen van 4.640 mogelijke bijwerkingen na vaccinaties gegeven in het RVP. Hiervan is 84 procent van patiënten en 16 procent van zorgprofessionals. Net als in voorgaande jaren werd koorts het meest gemeld. Ook injectieplaatsreacties, huilen en overgeven werden vaak gemeld.

Meningokokken en kinkhoest 

Lareb ontving vorig jaar minder meldingen van bijwerkingen dan in 2019. Er zijn twee grote verschillen te zien tussen de twee jaren. Zo zijn er minder meldingen ontvangen van bijwerkingen na meningokokken ACWY-vaccinatie dan in 2019. De verklaring hiervoor is dat voor dit vaccin in 2018 en 2019 een inhaalcampagne onder jongeren is gehouden. Dit leidde tot een toename in het aantal gegeven vaccins en meldingen van bijwerkingen.

Ook is het aantal meldingen van bijwerkingen na kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen toegenomen. De verklaring hiervoor is dat dit vaccin voor zwangere vrouwen pas sinds half december 2019 als vast onderdeel in het RVP is opgenomen.

Door: Nationale Zorggids