Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Jeugdzorgaanbieders die samenwerken met de gemeente Den Haag, hebben vanaf 1 januari 2022 te maken met een aangescherpt rendementsclausule. Dit houdt in dat de overheadkosten straks zo laag mogelijk moeten zijn, met een maximaal rendement van 5 procent, meldt Skipr. 

Jeugdhulpaanbieders die boven het maximum van 5 procent uitkomen, moeten dit aantoonbaar investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp die ze bieden. De gemeente zegt hierover dat in de berekening een belangenafweging zal plaatsvinden, waarbij onder meer gekeken wordt naar de rechtsvorm van de aanbieder, de beloning die bestuurders krijgen en het percentage dat de omzet vanuit de deelnemende gemeenten uitmaakt van de totale omzet.

Financieel rendement

Jeugdhulpinstellingen mogen financieel rendement maken, maar de kwaliteit van de jeugdhulp moet altijd voorop staan. “Dit uitgangspunt is vastgelegd in onze contracten met alle jeugdhulpaanbieders, of zij nou een winstoogmerk hebben of niet”, aldus de gemeente Den Haag. Aanbieders met een flink stijgende omzet of hoge winsten, kunnen een gesprek met de gemeente verwachten. Den Haag wil er zo achterkomen of een goede omzet te maken heeft met een goed aanbod vanuit de jeugdhulpaanbieder, of iets anders.

Door: Nationale Zorggids