Normal_pexels-cottonbro-5532676

De gemeenten Amersfoort, Hardenberg, Súdwest-Fryslân, Texel, Urk en samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) hebben de afgelopen drie jaar de IJslandse aanpak gebruikt om alcohol-, drugs- en tabaksgebruik onder jongeren te voorkomen. En met succes: de samenwerking tussen gemeenten, GGD, scholen en lokale organisaties is verbeterd en er zijn diverse preventieactiviteiten opgezet. Dit meldt Skipr. 

Het IJslandse model richt zich op zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren zodat zij niet aan roken, drugs of alcohol beginnen. In IJsland heeft dat in twintig jaar tijd geleid tot een duidelijke afname in het gebruik van dergelijke middelen. Vrijetijdbesteding in de vorm van sport, cultuur of muziek laat zien dat het jongeren beschermt tegen middelengebruik. Inmiddels is het voor jongeren in IJsland normaal om meerdere malen per week te sporten of muziekles te hebben.

Vertaalslag

De zes Nederlandse gemeenten die hier de afgelopen drie jaar samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Trimbos-instituut mee aan de slag zijn gegaan, hebben inmiddels een goede vertaalslag van de aanpak naar Nederland kunnen maken. “Gemeenten en hun lokale partners werken samen aan het creëren van een gezonde omgeving voor hun jongeren”, legt Lilian Smeets van Trimbos uit. Binnen de domeinen vrije tijd, gezin, school en vrienden & leeftijdsgenoten zijn risicofactoren beperkt en beschermende factoren juist versterkt.

Aanbod van zinvolle vrijetijdsbesteding 

De samenwerking tussen partijen is verbeterd en lijkt tot veel enthousiasme en draagvlak bij gemeenten en lokale partners te zorgen. Organisaties vinden elkaar beter en delen hun kennis over jeugdcijfers om samen de richting van het beleid te bepalen. Er is gratis aanbod van sport-, muziek- en cultuuractiviteiten én er zijn theateravonden in het leven geroepen voor ouders over hun kinderen. De gemeenten, Trimbos en het Nederlands Jeugdinstituut roepen andere gemeenten op om zich ook te verdiepen in de IJslandse preventiemethode. Wie wil, kan zich aanmelden voor het implementatietraject dat op 1 januari 2022 start.

Door: Nationale Zorggids