Normal_gesprek__praten__jeugd_

Nederlandse gemeenten krijgen dit jaar en volgend jaar 1,9 miljard euro van het Rijk voor het oplossen van de problemen in de jeugdzorg, maar daarvan dreigt geen dubbeltje te gaan naar een betere beloning voor werknemers. Vakbonden FNV, CNV en FBZ vinden dat onacceptabel, zegt FNV. 

 

Nu de werkgevers tijdens de laatste cao-onderhandelingen nog altijd geen duidelijkheid geven over de arbeidsvoorwaarden voor 2022 keren de bonden terug naar hun achterban met de vraag welke stappen volgen.

Over arbeidsvoorwaarden wordt niet gesproken

De tekorten in de jeugdzorg stapelen zich op en daarom is het enorm belangrijk dat het Rijk voor volgend jaar 1,9 miljard euro hiervoor vrijmaakt. Dat geld is echter niet geoormerkt en daardoor kunnen gemeenten zelf besluiten hoe ze deze broodnodige financiële injectie besteden. Dat dreigt nu op te gaan aan zaken zoals de eigen gemeentelijke tekorten en administratie en inkoopprocessen. Over betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers wordt niet gesproken, zeggen de vakbonden. En dat terwijl het juist de vakmensen zijn die de afgelopen jaren de gaten dichtliepen. De jeugdzorg kampt met enorme, en nog steeds oplopende personeelstekorten en de daaruit volgende werkdruk.

Deze situatie heeft ook voor de cliënten desastreuze gevolgen. Ellenlange, onverantwoorde wachtlijsten, steeds wisselende behandelaars en versnippering leiden tot steeds meer schrijnende, en soms zelfs levensbedreigende situaties voor jongeren. De bonden zijn overtuigd dat een fatsoenlijke beloning voor werknemers één van de eerste stappen is die zou moeten leiden tot een jeugdzorg die past bij een welvarend land als Nederland. Voor de eerste drie maanden van 2022 eisen ze een loonsverhoging van 5 procent.

De drie bonden keren nu op korte termijn terug naar hun achterban om het vervolgproces te bespreken.

Door: Nationale Zorggids