Normal_vluchteling_asielzoeker

Door de steeds nijpender wordende situatie in de Nederlandse noodopvang, komen vluchtelingenkinderen in de knel. UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin kinderen in de noodopvanglocaties nu worden opgevangen en de schade die dat bij hen kan veroorzaken. UNICEF krijgt tot nu toe geen toegang tot de noodopvang om te kunnen beoordelen wat de kwetsbare kinderen daar nu nodig hebben. Dit meldt UNICEF Nederland. 

Inmiddels is duidelijk dat 818 kinderen uit Afghanistan zijn geëvacueerd naar Nederland. Deze kinderen, die alleen of met hun familie zijn geëvacueerd, verblijven in de noodopvanglocaties. Maar zij zijn niet de enige kinderen in de noodopvang. Door een tekort aan plaatsen zijn de asielzoekerscentra overvol. Dit leidt tot keuzes waar UNICEF grote zorgen over heeft, zoals het vergevorderde plan van de regering om alleenreizende kinderen binnenkort te huisvesten in een leegstaande gevangenis in Zoetermeer.

Uiterst kwetsbare kinderen

Tegelijkertijd blijft informatie over de omvang en behoeften van de minderjarigen in de noodopvang uit. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: "Het gaat om uiterst kwetsbare kinderen die veel hebben meegemaakt. Zij hebben bescherming, onderwijs en de juiste zorg nodig. UNICEF kan nu niet beoordelen of zij deze voorzieningen krijgen, omdat we geen toegang hebben tot de locaties. Intussen zien en horen we steeds meer alarmerende berichten over overvolle opvanglocaties waar het ontbreekt aan voldoende basisvoorzieningen, zoals een bed, privacy of sanitaire voorzieningen. Ook worden gezinnen van de ene locatie naar de andere verplaatst, wat voor deze kinderen opnieuw voor heel veel stress zorgt."

Volgens UNICEF is het onduidelijk of en hoe het belang van kinderen wordt meegewogen bij het zoeken naar locaties en oplossingen. Suzanne Laszlo: ‘Het voornemen om alleenreizende kinderen te huisvesten in een leegstaande gevangenis, is ronduit zorgelijk. Mogelijk moet binnenkort ook worden uitgeweken naar crisisopvang in sporthallen en tenten. De belangen van kinderen moeten voorop staan bij het realiseren van de noodopvang en erna."

Toegang tot noodopvang

UNICEF vraagt de Nederlandse overheid dringend om, in lijn met het Kinderrechtenverdrag, de rechten van kinderen in de noodopvang en reguliere opvang te waarborgen en hun belangen voorop te stellen. UNICEF roept daarom op om te zorgen voor toegang tot de noodopvang. Zo kan de organisatie beoordelen wat de kwetsbare kinderen nodig hebben en of er een (taal)school aanwezig is in de buurt. Ook wil UNICEF dat elke opvanglocatie toegankelijk is voor de jeugdgezondheidszorg, ook in verband met traumaverwerking en toegang tot startvaccinaties. De oproep is ook om kinderen níet te plaatsen in voormalige gevangenissen en ervoor te zorgen dat kinderen snel kunnen doorstromen naar reguliere opvang. 

UNICEF benadrukt dat een kindvriendelijke en veilige asielopvang urgent en van cruciaal belang is. Begin september heeft de Werkgroep Kind in azc, waar UNICEF deel van uitmaakt, een brief gestuurd aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid, om zorgen te uiten over de noodopvang. In de brief zijn aanbevelingen geformuleerd om de noodopvanglocaties kindvriendelijk en veilig te maken, gebaseerd op de Monitor Leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang. De staatssecretaris heeft nog niet op de aanbevelingen gereageerd.

Door: Nationale Zorggids