Normal_normal_rechtspraak

De Nederlandse staat heeft een rechtszaak gewonnen die werd aangespannen door een jeugdzorgslachtoffer. Hierbij is beroep gedaan op verjaring, omdat de vrouw “niet binnen een redelijke termijn na het aan het licht komen van de schade, de staat aansprakelijk gesteld heeft”, aldus de rechtbank. De 70-jarige Jeannette de Geus is van mening dat de staat onrechtmatig handelde bij het afhandelen van haar verzoek tot compensatie en erkenning. Dit meldt NOS. 

Toen De Geus 4 jaar was, werd ze bij een pleeggezin in de Achterhoek geplaatst. Daar onderging ze jarenlang mishandeling en seksueel misbruik. Ze maakt hiervan een melding bij haar voogd toen ze tiener was, maar die en de jeugdzorginstantie deden niets. De Geus werd bij het pleeggezin weggehaald toen ze op 14-jarige leeftijd een suïcidepoging deed.

Schadevergoeding 

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven vond het in 2014 aannemelijk dat ze jarenlang slachtoffer was van seksueel misbruik. En de destijds geldende regeling gaf haar recht op 15.000 euro schadevergoeding. Eerder deed ze ook een aanvraag voor een andere regeling met ingewikkeldere regels, maar daar had ze volgens het fonds geen recht op. Het zou namelijk niet aannemelijk zijn gemaakt dat de voogd afwist van het misbruik. Met behulp van de Nationale ombudsman kon De Geus de staat in 2019 aansprakelijk stellen voor onrechtmatig handelen: ze zou onvoldoende zijn beschermd en te lang zijn blootgesteld aan het seksueel misbruik in haar pleeggezin. Verjaring zou geen argument moeten zijn, omdat seksueel misbruik altijd onaanvaardbaar moet zijn.

De rechter kon zich hierin echter niet vinden. “De Geus heeft geen feiten gesteld, en die zijn ook niet gebleken, waaruit volgt dat de staat destijds daarvan op de hoogte was en toen had moeten ingrijpen. En omdat ze niet binnen een redelijk termijn de staat aansprakelijk stelde, verliest ze volgens de rechtbank de zaak. De proceskosten van ruim 3.000 euro zijn nu ook voor haar. 

Door: Nationale Zorggids