Normal_geld__portemonnee__muntgeld

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet dat de hersteloperatie toeslagenaffaire niet goed loopt en gedupeerde ouders raakt. Vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk maakt de VNG zich daar zorgen over. De organisatie ziet dat vertrouwen echt hersteld kan worden, maar dat kan alleen met maatwerk, aandacht en zorgvuldigheid. Daarom moeten de huidige regeling én nieuwe regelingen uitlegbaar, uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn. En dat moet zo snel als mogelijk is, aldus VNG. 

Maar er kan pas snelheid komen als er een goed en duidelijk proces is voor de herijking en de juiste informatie voor brede ondersteuning beschikbaar komt voor gemeenten. Beide ontbreken op dit moment, zegt de VNG. De uitkomsten van de herijking moeten worden meegenomen voordat er vervolgstappen kunnen worden ondernomen. In het belang van de zwaarst gedupeerden en de medewerkers in de uitvoering, adviseert de VNG daarom nogmaals om pas over nieuwe regelingen te spreken en te communiceren als de herijking en uitvoeringstoets klaar zijn.

Vertraging en onzekerheid

In de uitvoeringspraktijk zien gemeenten namelijk dat de eerdere ruimhartige generieke regeling niet tot versnelling leidt, maar juist voor vertraging en onzekerheid zorgt. Zeker voor de zwaarst gedupeerde gezinnen aan wie gemeenten graag zo snel mogelijk ondersteuning willen bieden. Niets is frustrerender voor gedupeerde ouders dan het presenteren van nieuwe plannen en regelingen die later toch weer niet uitvoerbaar blijken te zijn. Dat schaadt het delicate proces van herstel van vertrouwen.

Door: Nationale Zorggids