Kinderen de dupe van personeelstekort onderwijs en kinderopvang

Meer dan zeventig procent van de kinderopvanglocaties kampt met een personeelstekort. Door de ernstige personeelstekorten krijgen kinderen in het onderwijs en de opvang lang niet altijd de aandacht die ze nodig hebben. Hierdoor blijven veel probleemgevallen buiten zicht. Gevallen van verwaarlozing, kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld worden daardoor steeds minder vaak opgemerkt. Dit meldt Metro.

Door een gebrek aan tijd en personeel worden problemen minder snel opgemerkt. Kindermishandeling gaat op die manier langer door, meldt Naomi Dessaur, deskundige in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanwege het personeelstekort is de werkdruk zo hoog geworden, dat het personeel niet altijd meer met de volle aandacht bij het werk is.

Vaste begeleider

Kinderen die zich in probleemsituaties bevinden, hebben baat bij een vaste begeleider, in plaats van veel verschillende invalkrachten. Die hebben ze nu vaak niet, terwijl een vast aanspreekpunt, ook tijdens de lockdown, op dit moment heel belangrijk is. Zo’n vaste begeleider houdt de situatie van een kind goed in de gaten en voert belangrijke gesprekken met ouders en verzorgers.

Deze week is het De Week tegen Kindermishandeling.

Door: Nationale Zorggids