Normal_mondkapje_kinderen

Eerder deze maand besloot het kabinet het advies van de Gezondheidsraad op te volgen: kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen ook een coronavaccinatie krijgen. Het gaat om alle kinderen in deze leeftijdsgroep. Ze krijgen een vaccinatie met een aangepaste, lagere dosering van het Pfizer-vaccin.  Waarom besluit het kabinet om gezonde jonge kinderen te vaccineren? Wat zijn de voordelen? En wat vinden ouders, artsen en andere experts ervan? 

Kinderen krijgen over het algemeen milde klachten bij een infectie met het coronavirus. Toch constateert de Gezondheidsraad dat corona bij een hele kleine groep wel degelijk tot ernstige klachten leidt, waardoor ziekenhuisopname nodig kan zijn. Ook ontwikkelt Covid-19 zich bij een kleine groep kinderen tot Multisystem Inflammatory Syndrome Children (MIS-C). Een specifieke complicatie van het coronavirus waarbij een zeer ernstige ontstekingsreactie in de organen optreedt.

Een vaccinatie geeft een directe gezondheidswinst, stelt de Gezondheidsraad. Het belangrijkste argument is dat vaccinatie kan voorkomen dat een kleine groep kinderen ernstige corona en MISC-C krijgt. Daarnaast kan vaccinatie ook voorkomen dat kinderen Long Covid krijgen. Als indirect voordeel voor de kinderen noemt de Gezondheidsraad het voorkomen van het wegvallen van bijvoorbeeld sport, school en sociale contacten.

'Beslist niet ethisch onverantwoord'

Volgens emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Anjo Veerman en emeritus hoogleraar medische filosofie en ethiek Guy Widdershoven kunnen gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar zeker baat hebben bij een coronavaccinatie. Dat blijkt ook uit een recent artikel in het vooraanstaand tijdschrift Science, waarin wetenschappers uitleggen dat in de Verenigde Staten zevenhonderd kinderen zijn overleden aan de gevolgen van corona en nul aan de gevolgen van vaccinatie tegen het virus. Een op de drie kinderen die in de VS is opgenomen met het coronavirus had geen onderliggende aandoening. In totaal zijn er daar tienduizenden kinderen in het ziekenhuis beland met een corona-infectie.

Hoewel de cijfers hier véél lager liggen, moet de discussie ook niet alleen gaan over overlijden, stellen Veerman en Widdershoven. Het is bijvoorbeeld ook goed om te kijken naar de ziektelast van kinderen, of complicaties die optreden door in een infectie, zoals ontstekingen aan het hart of hartzakje. Dan is er ook nog een groep kinderen met Long Covid. “De conclusie is dat de risico’s van Covid vele malen groter zijn dan de risico’s van vaccinatie”, schrijven de hoogleraren.

NVK is terughoudend

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is tegen het vaccineren van jonge kinderen. NVK-voorzitter Károly Illy stelt dat inenten voor het individuele kind meerwaarde moet hebben. Volgens hem klopt het dat jongeren door vaccinatie minder kans hebben om in het ziekenhuis te belanden door corona of om Long Covid op te lopen, maar dat gegevens dat vooralsnog niet uitwijzen voor gezonde kinderen op de basisschool. Wat de NVK-voorzitter vooral dwarszit, is dat het lijkt alsof kinderen nu worden ingezet om het gebrek aan verantwoordelijkheid bij volwassenen te compenseren. “Het gaat om een medische handeling bij wilsonbekwame individuen, daar moet je extreem zorgvuldig mee zijn.” Overigens zijn de kinderartsen wel voor het vaccineren van jonge kinderen met een zwak immuunsysteem. Ook kan de NVK zich voorstellen dat ouders hun kind graag willen laten vaccineren, omdat ze een opa of oma die veel oppast daarmee willen beschermen.

Weinig ouders overtuigd van vaccinatie voor kinderen

Uit onderzoek van EenVandaag onder bijna duizend ouders van jonge kinderen blijkt dat bijna de helft nog niet zeker is van een coronaprik voor hun kinderen. 15 procent is vrij zeker van het niet vaccineren en 28 procent denkt hun kind wel te laten prikken tegen het coronavirus. Ouders die ertegen zijn, denken dat het beter voor het kind is om door corona antistoffen aan te maken dan met een vaccinatie. De kans op bijwerkingen door corona is kleiner dan door vaccinatie, stellen veel ouders. Ook zijn ouders van mening dat óók gevaccineerden het virus kunnen doorgeven en dat verspreiding van het virus tegengaan dan ook geen goed argument voor inenten is. Aan de andere kant staan juist ouders die verspreiding tegengaan de belangrijkste reden vinden om wé te vaccineren.

Door: Nationale Zorggids
Bronnen: Rijksoverheid, Gezondheidsraad, Trouw, Eindhovens Dagblad, Volkskrant, EenVandaag