Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Het rapport dat Defence for Children op 14 januari 2022 uitbrengt laat zien dat er onvoldoende tijdige en passende hulp is voor gezinnen met problemen. Daardoor worden kinderen veelal langdurig uit huis geplaatst en lukt terugkeer te vaak niet. SOS Kinderdorpen onderschrijft de conclusies uit het onderzoeksrapport, zegt Georgien Hakkert van de organisatie. Dit meldt ANP Expert Support. 

 

"Uit ervaringen vanuit ons Nederlandse project Simba Familiezorg blijkt dat er in de praktijk van jeugdzorg te weinig aandacht is voor ondersteuning van en samenwerking met ouders. Hierdoor missen zij de handvatten om hun thuissituatie zo te veranderen dat hun kinderen veilig kunnen terugkeren. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op te groeien in de eigen familie", aldus Hakkert. 

Gemis aan contact

Het contact tussen en ouders en kinderen in stand houden na een uithuisplaatsing is in de visie van SOS Kinderdorpen een belangrijke voorwaarde voor herstel van familierelaties. "Zorgprofessionals hechten veel waarde aan dat contact, zo blijkt uit het rapport. Toch geeft minder dan de helft van de geïnterviewden (46 procent) aan dat kinderen en ouders tijdens de eerste fase van de uithuisplaatsing geregeld contact hebben."

Ouders ondersteunen

Door ouders intensief te ondersteunen vanuit een systeemgerichte, traumasensitieve benadering kunnen zij volgens Hakkert hun pedagogische vaardigheden versterken en hun eventuele eigen trauma’s verwerken. "Hierdoor neemt de kans toe dat zij op termijn zelf weer de zorg voor kinderen kunnen overnemen, met steun van de mensen uit hun netwerk. In onze visie moeten ouders meer regie krijgen in het hulptraject."

Duurzaam herstel familierelaties

In Kamervragen van 6 januari en een motie uit december 2021 wordt Simba Familiezorg genoemd als initiatief dat kan bijdragen aan veilige terugkeer van kinderen. De focus op samenplaatsing van broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing en op familieversterkende zorg heeft duurzaam herstel van familierelaties als doel. SOS Kinderdorpen roept de overheid op na te gaan hoe deze en andere initiatieven terecht kunnen komen bij gezinnen die ondersteuning nodig hebben.

Door: Nationale Zorggids