Kamer dringt aan op regels om hoge winsten en fraude zorg te voorkomen

De Tweede Kamer wil een einde maken aan de excessieve winsten in de zorg. Volgens PVV’er Fleur Agema maken sommige zorginstellingen soms wel winsten van 20 procent. Dat meldt Skipr.

Vooral de SP en de PVV willen de winsten in de zorg aan banden leggen. De SP is tegen winstuitkeringen in de zorg. Ook de VVD is tegen excessieve winsten, maar het is nog niet bekend welke percentages de partij wel acceptabel vindt.

Conny Helder, de minister van Langdurige zorg, zei dat het toezicht beter moet. Ze is alleen wel bang dat dit te veel administratieve last met zich meebrengt. Ook de Tweede Kamer waarschuwt daarvoor, maar is wel van mening dat het op dit moment te makkelijk is om een malafide zorgbedrijf te beginnen.

Wetsvoorstellen

Op dit moment ligt er al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om hier wat aan te doen. Er komen nog meer aan.

Door: Nationale Zorggids