Integrale aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen kansrijk maar kost tijd

Een op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht of obesitas en dit aantal neemt verder toe sinds de coronacrisis. Overgewicht is een complex probleem en een enorme uitdaging voor kinderen en ouders, hun omgeving én de maatschappij. Een integrale aanpak lijkt kansrijk. In ’s-Hertogenbosch werken zorgverleners in het medisch domein en professionals in het sociale domein samen om overgewicht aan te pakken, gecoördineerd door een centrale zorgverlener. Netwerkpartners en centrale zorgverleners zijn enthousiast. Ouders en kinderen zijn tevreden en voelen zich gesteund. Tijdgebrek en onvoldoende capaciteit om de rol van centrale zorgverlener optimaal uit te voeren, zitten implementatie van de aanpak echter in de weg. Dat meldt Tilburg University. 

Dat blijkt uit een evaluatie van de integrale aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ in ’s-Hertogenbosch, door onderzoeker en arts maatschappij + gezondheid Sanne de Laat (Tilburg University, Tranzo en GGD Hart voor Brabant). De onderzoeksresultaten laten na een jaar follow-up nog geen extra gewichtsafname zien ten opzichte van reguliere zorg. Hoopgevend is wel dat na drie maanden de kwaliteit van leven van deelnemende kinderen is toegenomen. Dit lijkt onder meer toe te schrijven aan de inzet van de centrale zorgverlener.

Jeugdverpleegkundige

De centrale zorgverlener is in de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht een coach voor gezinnen en coördineert zorg die past bij het gezin. Idealiter wordt deze rol vervuld door de jeugdverpleegkundige. De uitdaging is om deze rol onderdeel te maken van het dagelijks werk. Gebrek aan tijd, capaciteit en de vele andere prioriteiten in de jeugdgezondheidszorg zijn belemmerende factoren om deze nieuwe rol goed uit te voeren.

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is nog niet optimaal geïmplementeerd. Dit kost tijd en vraagt blijvende aandacht. Een aanbeveling is om de rol van de centrale zorgverlener te versterken. Bijvoorbeeld door het faciliteren van opleiding en intervisie en het maken van afspraken over hoeveel tijd de centrale zorgverleners aan deze rol kunnen besteden. Het helpt als de taken, rollen en verwachtingen van de centrale zorgverlener en de andere professionals in de aanpak duidelijk zijn. Ook kan het netwerk worden versterkt door betere samenwerking tussen de centrale zorgverlener en professionals uit het medische en het sociale domein. Er is veel voor nodig om overgewicht echt aan te pakken en gezonde keuzes makkelijk te maken. Dat vraagt ook inzet van gemeentes en de landelijke overheid.

Door: Nationale Zorggids