Normal_normal_jeugdzorg_meisje_kind_geweld_verdriet

De impasse in het overleg tussen de landelijke en de lokale overheid over de verbetering van het jeugdstelsel gaat ten koste van kwetsbare kinderen, hun ouders en jeugdprofessionals. Dat schrijven negentien organisaties van jeugdhulpaanbieders, cliënten en jeugdprofessionals in hun inhoudelijke agenda voor het jeugdstelsel. De agenda is op 11 april naar het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

 

Met hun plan borduren de organisaties voort op de Hervormingsagenda Jeugd, die bedoeld was als plan voor een beter werkend en betaalbaar jeugdstelsel. De gemeenten, het Rijk en branche-, cliënten- en beroepsorganisaties werkten vanaf juni 2021 aan dat plan. Begin 2022 trok de VNG zich echter terug uit die samenwerking vanwege de geplande bezuiniging op jeugdhulp. Daarmee kwam het proces van de Hervormingsagenda stil te liggen.

Toegankelijkheid

De problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn groot, schrijven de organisaties in hun plan. Hun inhoudelijke agenda is gericht op drie thema’s: de toegankelijkheid van de jeugdhulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen, de aantrekkelijkheid van de jeugdsector als werkveld voor professionals, en de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp door middel van een lerend stelsel. Ze pleiten onder meer voor sterke wijkteams, stabiele jeugdhulpregio’s, minder administratieve lasten en inzet van ervaringsdeskundigheid. De organisaties vragen de landelijke en de lokale overheid zich bij het plan aan te sluiten. Er is geen tijd te verliezen, stellen ze.

De inhoudelijke agenda is opgesteld door negentien vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, cliënten en jeugdprofessionals, waaronder Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Ieder(in), NJR, de NVO en BPSW.

Grote noodzaak

Het Nederlands Jeugdinstituut vindt het positief dat de opstellers met hun plan de hervorming van de jeugdzorg weer vlot willen trekken. Kwetsbare kinderen en gezinnen hebben daar baat bij en de noodzaak is groot. Eens te meer wordt duidelijk dat partijen dit niet afzonderlijk kunnen doen. De eerder in gang gezette samenwerking is essentieel om op alle niveaus veranderingen te kunnen realiseren. Het is goed dat de opstellers van de inhoudelijke agenda een groot belang toekennen aan preventief beleid en laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen. De oplossingen liggen niet bij de jeugdzorg alleen; de agenda noemt onder meer het onderwijs, wijkteams, sportclubs en het jongerenwerk. Dan is het wel zaak dat ook vertegenwoordigers van dat voorveld zich kunnen aansluiten bij deze agenda, aldus het NJi.

Door: Nationale Zorggids
Bron: het NJi