Meer kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst dan eerder becijferd

Het statistiekbureau CBS heeft becijferd dat 1675 kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders in de periode van 2015 tot en met 2021 uit huis zijn geplaatst. Dat is hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer van 1115 uit huis geplaatste kinderen.

Het cijfer pakt hoger uit omdat het CBS eerder slechts gegevens had over de periode van 2015 tot en met 2020 en bovendien in de tussentijd meer gedupeerden zich hebben gemeld.

Van de 1675 kinderen die sinds 2015 uit huis zijn geplaatst, woonden er 555 aan het einde van 2021 nog steeds niet bij hun ouders of verzorgers.

Verband

De statistici kunnen nog niet zeggen of het aantal uithuisplaatsingen in gezinnen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire nu opvallend hoog is vergeleken met andere gezinnen. "De gepubliceerde cijfers geven geen inzicht in een eventueel verband tussen de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire, het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar oorzaken van de uithuisplaatsing", zo schrijft het CBS hierover. Het statistiekbureau is nog bezig met een onderzoek dat antwoord moet geven op deze vragen.

De onderzoekers plaatsen ook nog een aantal andere kanttekeningen bij de cijfers. De belangrijkste daarvan is dat het werkelijke aantal uit huis geplaatste kinderen mogelijk hoger ligt. Het CBS weet namelijk alleen dat kinderen uit huis zijn geplaatst als dat is verlopen via een door de rechter uitgesproken jeugdbeschermingsmaatregel. Kinderen die zonder zo'n formeel besluit uit huis zijn geplaatst, blijven daarbij buiten beeld. Ook is niet bekend waar kinderen zijn gaan wonen na afloop van de uithuisplaatsing.

Door: ANP