Nieuwe cao Jeugdzorg

FNV-leden die in de jeugdzorg werken, hebben in grote meerderheid voor een nieuwe cao gestemd: 97 procent ging akkoord met een loonstijging van 8 procent over drie jaar, een eenmalig bedrag van 250 euro en een hogere vergoeding voor reiskosten. Toch blijven er zorgen.

De stemming over de nieuwe cao liep afgelopen nacht af en het resultaat is dat de cao er komt voor alle medewerkers in de jeugdzorg, ook voor die buiten de FNV. "Er moest een massale staking op het Malieveld aan te pas komen, maar er is uiteindelijk naar ons geluisterd. Zaken zoals een veel hogere zakelijke kilometervergoeding en de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, helpen onze leden echt. We mogen dit succes dus zeker vieren, maar we zijn er nog lang niet en zullen daarom de komende tijd waar nodig verschillende acties voeren", zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar.

Historische staking

"Onder druk van verschillende organisaties, niet in de laatste plaats door een historische staking van FNV-leden, is deze maand een bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg geschrapt. Maar het kan niet zo zijn dat die bezuiniging straks via een andere weg alsnog op de jeugdzorg wordt afgewenteld. Het plan om een eigen bijdrage voor ouders in te voeren, is bijvoorbeeld wederom een voorbeeld van slecht beleid", verklaart ze.

Op dinsdag 17 mei overhandigt de FNV daarom een petitie aan de Tweede Kamer. Daarin kondigen leden aan die bijdragen niet te gaan innen.

Door: ANP